Bisdom Rotterdam

Bisdom Rotterdam

Het Bisdom Rotterdam is een van de zeven bisdommen waaruit de katholieke Nederlandse kerkprovincie bestaat. Binnen de katholieke kerk zijn er recent ingrijpende organisatorische aanpassingen doorgevoerd. Het meest ingrijpend is het samengaan van circa 120 parochies tot samenwerkingsverbanden van totaal 24 meer regionale parochies. Teruglopend kerkbezoek heeft onder andere tot gevolg dat de beschikbaarheid van kerken en bijgebouwen moet worden geactualiseerd.

Inventarisatie van mogelijke herbestemmingen is een complexe opgave. In de nabije toekomst zal voor een substantieel deel van het kerkelijk vastgoed een andere bestemming gevonden moeten worden.

Lokale mogelijkheden, kwaliteit, status, functionaliteit en staat van onderhoud zijn aspecten die een belangrijke graadmeter zijn voor alternatieve aanwending van de faciliteiten.

WerkgebiedProvincie Zuid-Holland
BetreftOnderzoek, advisering en begeleiding proces
OpdrachtgeverBisdom Rotterdam
Realisatie2011 - heden

De werkzaamheden van Rhynleve Bouw en Advies BV bestaan uit het inventariseren van het in gebruik zijnde vastgoed van de diverse parochies, het onderzoeken van de herbestemmingsmogelijkheden en het begeleiden van de diverse parochiebesturen bij het eventuele herbestemmingsproces. Alsmede het adviseren van het bisdom inzake alle voorkomende vastgoedaspecten.

koen

Reacties zijn gesloten.

© 2018 Rhynleve Bouw en Advies BV. Alle rechten voorbehouden. Algemene Voorwaarden